Home

Nieuwe StroomHuisartsenzorg binnen De Stroom

De drie huisartsen van De Stroom werken op basis van de gewone huisartsengeneeskunde in combinatie met de antroposofische geneeskunde. Ze vormen -samen met het Therapeutencollectief De Stroom- een eerstelijns gezondheidscentrum voor antroposofische gezondheidszorg. Daarmee bieden ze u als patiënt integrale zorg; lichaam en geest komen daarbij aan bod.

In de praktijk is een klachtregeling van kracht.

Wij hanteren voor kindermishandeling en huiselijk geweld de meldcode van de KNMG.